Raz na czas media rozpalają informacje o wypadkach w zakładach pracy i na budowach. Zdarza się, że wiadomości te są wypaczane przez dziennikarzy, ale w większości przypadków stanowią jednak wiarygodne świadectwo ignorowania kwestii BHP. Problem ten dotyka w różnej skali prawie wszystkich firm, dużych i mniejszych, tych z licznym personelem i tych posiadających niewielkie grono osób. Ujawnia się on w przeróżnych sferach i ma mniej lub bardziej dalekosiężne następstwa.

Szkolenia bhp

Autor: NASA Goddard Space Flight Center
Źródło: http://www.flickr.com
Pomijanie procedur BHP przez szeregowych pracowników w zakładach lub na placach budowy najczęściej bierze swój początek w nastawieniu kadry (Usługi kadrowo płacowe Warszawa) zarządzającej. Presja czasu i ciśnienie wywierane przez właścicieli firm lub bezpośrednich szefów pcha kierowników produkcji lub budowy do omijania pewnych przepisów bezpieczeństwa na rzecz uzyskania większej wydajności pracy. Pęd do uzyskania lepszych wyników jest rzeczą chwalebną, ale nie za cenę życia lub zdrowia podwładnych. Czasami jest też tak, że to sami robotnicy decydują się zadziałać wbrew regulaminom, aby wykonać zadanie w krótszym czasie i tym samym odznaczyć się przed przełożonymi. Nonszalancja tego rodzaju może skutkować wypadkiem w miejscu pracy, a nawet stratą zdrowia przez członków zespołu – tutaj.

praca fizyczna
Nie bez znaczenia jest przy tym fakt, że kuleje także nadzór BHP. Winą zarządów wielu spółek jest z kolei szukanie oszczędności na kursach dla pracowników. Tymczasem dobrze zrealizowane szkolenia BHP mają olbrzymi wpływ na bezpieczeństwo, ponieważ uzmysławiają ludziom, jak wiele ryzyk czeka na nich w zakładzie pracy oraz jakie skutki może przynieść ze sobą niewłaściwa i pochopnie podjęta decyzja. Jednak aby szkolenie przyniosło oczekiwane rezultaty musi być umiejętnie przygotowane i dopasowane do stanowisk jego słuchaczy. Istotne jest także to, by materiał kursu omawiał reguły udzielania pierwszej pomocy i zachowania w sytuacji zagrożenia życia. Nabyta w ten sposób wiedza może stać się użyteczna człowiekowi nie tylko w pracy, ale i poza nią. Szkolenia BHP w Olsztynie mogą poszczycić się najwyższym poziomem i największą skutecznością. Warto w to zainwestować.

Author

admin