W dzisiejszych czasach, które charakteryzuje ogromna konkurencja w każdej dziedzinie rynkowej liczy się efektywność organizacji. Właściwe kierowanie firmą na każdym jej szczeblu jest jednym z kluczowych elementów, które składają się na całościowy sukces przedsiębiorstwa.

W teorii ale również i w praktyce znajdziemy wiele metod kierowania, które były używane do kierowania biznesem na przestrzeni wieków. Jedną z najbardziej znanych a zarazem skutecznych metodologii jest zarządzanie przez cele czyli tak zwane MBO – zobacz szczegółowe informacje na temat zarządzania przez cele.

aktualny artykuł%link%I wiek jest obfity w wielość różnych informacji. Kluczowe wydaje się być to, by być na bieżąco – wejdź więc w aktualny artykuł.

Jest to program, w którym cele organizacji są wyraźnie zdefiniowane, tak żeby pracownicy mieli klarowny obraz tego, w w jakim kierunku zmierza biznes. Cele w organizacji, która stosuje działanie MBO są wspólnie ustalane przez menedżerów jak i podwładnych, a postęp pracy jest regularnie weryfikowany.

informacje

Autor: Eli Christman
Źródło: http://www.flickr.com
Chryzantema wielkokwiatowa

Autor: Dorcia

Istotną sprawą w MBO jest przestrzeganie konkretnych reguł w trakcie definiowania celów organizacji (zgodnie z zasadą SMART) – muszą być one umieszczone w kolejności ich znaczenia, muszą być zgodne z ogólną polityką organizacji oraz realne do zrealizowania a zarazem ambitne. Warto nadmienić, iż w całość procesu powinni być zaangażowani wszyscy pracownicy, natomiast jednostkowy wysiłek jest poświęcony wspólnemu celowi. Całość MBO można określić jako model, jaki w ostatecznym rozrachunku jest mocno skoncentrowane na wyniku. W ten sposób bardzo łatwo można ocenić postępy i porównać podwładnych na konkretnych stanowiskach.

Warto jednakże pamiętać o tym, aby samo dążenie do wykonania zadań nie niszczyło ducha zespołu oraz efektywnej współpracy. Z tego teżpowodu trzeba okresowo sprawdzać czy zarządzanie przez cele w naszej organizacji przynosi zakładany efekt i nie powoduje niepotrzebnych konfliktów.

Author

admin