Produkty kredytowe dla nestorów ciągle nie są w naszej ojczyźnie popularne, lecz rynek regularnie wzrasta.
W 2014 roku liczba umów parafowanych poprzez fundusze hipoteczne zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych sięgnęła pięciuset.

Po fragmentarycznej regulacji rynku, w części tyczącej się odwróconego kredytu hipotecznego – branża oczekuje na rozporządzenia w obszarze renty dożywotniej. To dwa podobne, lecz równocześnie bardzo różnorodne produkty. Istnieją 2 zasadnicze różnice. Jeśli chodzi o kredyt dla seniora, klient będzie otrzymywać pieniądze przez sprecyzowany w umowie czas. W przypadku renty świadczenie otrzymuje się do końca życia.

Nie czekaj- przejdź do serwisu notariusz Katowice, aby otrzymać ciekawe informacje na opisywany w wpisie temat. Czekamy z niecierpliwością na twą opinię!

Inną istotną różnicą jest chwila przeniesienia własności nieruchomości. Przy odwróconej hipotece klient dostaje świadczenie, ale w dalszym ciągu jest właścicielem mieszkania albo domu (więcej o kredytach dla seniorów znajdziesz na funduszhipoteczny.pl). W przypadku renty dożywotniej już w momencie sygnowania umowy własność nieruchomość przechodzi na fundusze, ale nestor będzie mieć prawo korzystać z owego mieszkania albo domu. Różnica dotycząca własności jest zasadnicza dla potencjalnych spadkobierców.

kable

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Świadczenie renty dożywotniej, kierowane jest do ludzi powyżej 65 roku życia. Muszą oni posiadać prawo własności do posiadłości. umowa jest prosta, polega na przeniesieniu prawa własności do domu albo mieszkania na fundusz hipoteczny w zamian za świadczenie renty dożywotniej (świadczenia – renta dożywotnia). Seniorzy ponadto zwolnieni są z dywidendy od umowy.

Żeby otrzymać dożywotnią rentę za mieszkanie albo dom, posiadacz nieruchomości musi podpisać stosowną umowę z Funduszem Hipotecznym. Po jej podpisaniu przez nestora, traci on wszelkie prawa do własności, a przyznana jest mu renta dożywotnia.

Author

admin