Podatki w naszym kraju są trochę skomplikowane. Można stwierdzić, iż właściwie płacimy je od czegokolwiek. Też posiadacz mieszkania wynajmowanego musi opłacać podatek za najem. Posiada on jednak możliwość wyboru formy opodatkowania, co ma wpływ na wysokość obciążenia. Jednakże takie prawo mają osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie najmu.

podatki

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Do wyboru jest rozliczanie się z wykorzystaniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest to stawka na poziomie 8,5% oraz rozliczanie na podstawach ogólnych- stawki w wielkości 18% bądź 32%. Sposób rozliczania wybiera się przed rozpoczęciem najmu mieszkania i nie jest ona już na zawsze, albowiem można go zmienić przed początkiem następnego roku podatkowego.

Zarówno jeden jak i drugi podatek za wynajem ma swoje wady i zalety. Jeżeli chodzi o opodatkowanie ryczałtowe to, pomimo iż jest ono niezłożone i w miarę niskie, nie zawsze jest właściwym typem opodatkowania.

Analogiczny serwis publikuje inne tego typu tematy. Jeśli Cię one interesują, to kliknij tu i przeczytaj więcej porad tutaj (https://www.decostar.pl/) pracy, którą tam znajdziesz.

Otóż stawka 8,5% utrzymuje się jedynie do sumy 4000 euro i od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt jest już sporo wyższy i wynosi 20%. Należy samemu bardzo wnikliwie poczytać na temat tego typu opodatkowania wpisując w przeglądarkę internetową „wynajem mieszkania podatki”.

Księgowość, finanse

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Co do opodatkowania na zasadach ogólnych to tutaj można potrącić koszta uzyskania przychodu takie jak przykładowo: amortyzacja mieszkania, nakłady pieniężne na wyposażenie i meble, pensja dla pośrednika czy też podatek od nieruchomości. Podatek ten jest odpowiedni w szczególności dla osób, które nie tak dawno poniosły koszty na przykład powiązane z odświeżeniem mieszkania.

Jeżeli już wybierzemy rodzaj podatku za wynajem, czyli wynajem podatek, powinniśmy zasygnalizować o tym fakcie Naczelnika Urzędu Skarbowego, odpowiedniego dla naszego miejsca zamieszkania. Zaliczki na podatek dochodowy płaci się miesięcznie zgodnie z art. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a ryczałtowy zgodnie z art. 21 ustawy o podatku ryczałtowym. Podatnicy muszą za każdy miesiąc wyliczyć ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i przelać go na rachunek urzędu skarbowego w czasie do dwudziestego dnia następnego miesiąca, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania.


Author

admin