Zgodne rozporządzeniami Kodeksu Pracy zatrudniony jest zobowiązany wykonywać pracę starannie a także stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
Głównym zadaniem pracobiorcy jest wykonywanie pracy wskazanego rodzaju na rzecz pracodawcy a także pod jego zwierzchnictwem w sposób dokładny jak też sumienny.

Jest on także zobowiązany do realizacji dyrektyw przełożonych dotyczących wykonywanej pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa (wszystkich dyscyplin) albo umową o pracę. Gdyby jakikolwiek z tych warunków został naruszony, pracownik ma prawo odmówić zrealizowania dyspozycji.
praca

Autor: Universität Salzburg (PR)
Źródło: http://www.flickr.com
Do obowiązków pracobiorcy należy także czasowe (maksymalnie na 3 miesiące) wykonywanie profesji innej aniżeli określona w umowie o pracę, jeśli został do niej przeniesiony przez pracodawcę, pod warunkiem że zachowa wynagrodzenie nie niższe aniżeli wskazane w umowie o pracę a także że praca będzie odpowiadała jego kwalifikacjom, a zmiana jest uzasadniona potrzebami pracodawcy. Do innych zadań pracowniczych należy przestrzeganie wiążącego u chlebodawcy czasu pracy, zatem systematyczne i punktualne zjawianie się w miejscu określonym do realizowania pracy i pozostawanie w nim przez oznaczony czas. Od zrealizowania owego obowiązku zwalnia pracownika wyłącznie uzasadniona przyczyna, dla przykładu choroba albo wezwanie pracownika do osobistego stawiennictwa przed organem administracji samorządowej, prokuratury albo policji.

Pracobiorca jest również zobowiązany do przestrzegania regulaminu jak też ustalonego w zakładzie pracy porządku, przepisów BHP.

Zainspirował Cię nasz tekst? Masz chęć zostawić jakieś komentarze na nasz temat (http://www.franklincovey.pl/co-kazdy-drwal-powinien-wiedziec/)? Będzie to dla nas niezwykle miłe przeżycie.

W związku z tym każdy zatrudniony musi przejść kurs BHP.


Author

admin