Tylko jednostkowo i odrębnie od innych dochodów jest możliwość rozliczyć dochody ze zbytu papierów wartościowych, poza działalnością gospodarczą, otrzymane w danym roku kalendarzowym. Służy do tego PIT-38. Powinno się to zrobić do końca kwietnia kolejnego roku.
Jest to formularz, jaki zna wszelki inwestor giełdowy. PIT-38 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym zdobyli profity z odpłatnego scedowania papierów wartościowych (np. akcji, obligacji), użyczonych papierów wartościowych. Mało popularna forma lokat przynosząca zyski, gdy koszt np. akcji, czy też obligacji nie wzrosła, a spadła, oraz pochodnych narzędzi finansowych, także osiągnięć praw z nich wynikających.

Gotówka

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
PIT-38 zaprojektowany jest jednakże nie wyłącznie do ujawnienia dochodów, lub utrat z gry na giełdzie. Winny go przeprowadzić i oddać również osoby, które w wyliczanym roku fiskalnym scedowały udziały w spółkach z o.o. i papiery wartościowe, nie rejestrowane na giełdzie, względnie osiągnęły profity z tytułu objęcia wkładów, czy też akcji w spółkach, posiadających osobowość prawną, albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w odrębnej postaci aniżeli przedsiębiorstwo, czy jego zorganizowana cząstka (PIT 38).
PIT-38 jest zaprojektowany do rozliczenia dochodów uzyskanych poza działalnością gospodarczą. Dokumentuje on transakcje i operacje pieniężne, gdzie strony zdobywały, albo sprzedały wskazane aktywa. W czasie roku fiskalnego, nie muszą od zysku od tych transakcji opłacać podatku dochodowego od osób fizycznych, albo zadatków na ten podatek.

analiza podatkowa

Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com
Właściwością owych inwestycji jest wysoka niestałość pułapu zysków, bądź szkód. PIT-38 służy jedynie do rozliczenia indywidualnego. Nie jest więc realne wspólne rozliczenie dochodów współmałżonków w takim blankiecie.

Jeśli musisz sprawdzić prawdziwość informacji zawartych w tym materiale, to kliknij tu i zweryfikuj u źródła (http://www.tablicowo24.pl/kategorie/gabloty/gabloty-magnetyczne/) a zdobędziesz całkowitą pewność w tej sprawie.

To kluczowa, prócz typu przychodów i kosztów ujawnionych w PIT-38 różność między tym poświadczeniem a pozostałym.
W odniesieniu do odmiennych deklaracji rocznych, PIT-38 jest o tyle łatwiejszy, że nie potrącamy w nim składek społecznych i zdrowotnych, również nie wykazujemy tutaj przedpłat na podatek dochodowy.

Źródło: PITax.pl

Author

admin