Niepłodność jest problemem, z którym boryka się coraz większa liczba osób. Zalicza się więc w pewnym sensie do zjawisk bezpośrednio połączonych ze współczesnymi czasami.

Przyczyny tego zjawiska mogą być rozmaite. Zależnie od powodów właśnie, leczenie niepłodności odbywa się na wiele rozmaitych sposobów. Głównym powodem wystąpienia niepłodności są różnego typu schorzenia układu rozrodczego, jak również inne, na przykład cukrzyca. W tego typu sytuacjach terapia polega na wyleczeniu określonego schorzenia, pod warunkiem, że to możliwe.

Klinika leczenia niepłoności

Źródło: www.gyncentrum.pl

Niepłodność równie często pojawia się u kobiet, jak i u mężczyzn. W części sytuacji zjawisko dotyczy obojga partnerów jednocześnie. U kobiet występują dwa główne typy tej przypadłości. Pierwszy z nich polega na stuprocentowej niezdolności do zajścia w ciążę. Inny natomiast występuje u pacjentek, które nie są w stanie donosić ciąży.

Badania
Diagnostyka niepłodności pozwala stwierdzić, czy zapłodnienie jest możliwe w określonym przypadku|określonej sytuacji. Na podstawie tych badań ustala się szanse na zajście w ciążę oraz metody postępowania umożliwiającego wzrost tego prawdopodobieństwa. Jednym słowem opracowuje się strategię leczenia niepłodności na podstawie danego przypadku. Sposoby tworzenia takiej diagnozy są zróżnicowane. Podstawową z nich jest wywiad, czyli bezpośrednia rozmowa, która jest często bardzo pomocna w określeniu objawów, a co za tym idzie przyczyn niepłodności. Dokonywane są również rozmaite zabiegi, mające na celu określenie stanu zdrowia pacjentki i charakteru zaistniałego problemu. W przypadku zajścia w ciążę bardzo ważne są badania – diagnostyka genetyczna – prenatalne, czyli badanie zarodka, rozwijającego się w ciele matki.

Metoda sztucznego zapłodnienia
Najbardziej kontrowersyjną metodą usuwania niepłodności jest z pewnością tak zwane zapłodnienie in vitro. Wykorzystuje się je w przypadkach, w których pacjentka niezdolna jest do samodzielnego zajścia w ciążę. Metoda ta polega na zapłodnieniu komórki poza organizmem matki, a później na wprowadzeniu zarodka do jej ciała, gdzie może się on rozwijać. In vitro zalicza się do metod bardzo skutecznych, jednak wokół tego tematu istnieje dużo sporów i kontrowersji, wynikających głównie ze zróżnicowanych poglądów religijnych. Część wyznań bowiem stanowczo sprzeciwia się tej metodzie ze względu na rzekomo niemoralny charakter manipulowania komórkami ludzkimi.


Author

admin