Po pierwsze przy kupnie biletu zbywca nie powinien żądać od ciebie wyższej ceny wyłącznie ze względu na narodowość albo punkt zakupu biletu. Po drugie przysługują Ci również prawa w wypadku pojawienia się komplikacji.

Jest tak w przypadku opóźnienia czy odwołania lotu czy też nadkompletu rezerwacji, z powodu którego odmówiono ci wstępu na pokład samolotu. Gdy odmówiono ci wejścia na pokład, twój lot został odwołany albo zbyto więcej biletów aniżeli miejsc w samolocie, linie lotnicze powinny: zorganizować ci wylot do punktu docelowego porównywalnym opcjonalnym środkiem transportu, lub zwrócić ci koszty biletu a także – w stosownych wypadkach – zagwarantować ci darmowy przewóz do portu lotniczego, z którego wyruszyłeś.

W wypadku istotnego opóźnienia (o minimum pięć godzin) masz też prawo domagać się zwrotu pieniędzy (jednakże jeżeli otrzymasz zwrot wydatków, linie lotnicze nie muszą już gwarantować ci dalszej pomocy ani planować dalszej podróży). Lotnicze linie powinny powiadomić cię o twych prawach jak też o przyczynie znacznego opóźnienia czy odwołania lotu czy też odmowy wpuszczenia cię na pokład . W zależności od długości zamierzanego lotu i opóźnienia możesz także mieć prawo do napitków, posiłków, komunikacji (przykładowo nieodpłatnej rozmowy telefonicznej), a w przypadku konieczności także do noclegu (strona skylegal.pl).

zobacz

Autor: Joe Kunzler
Źródło: http://www.flickr.com

Mało tego o ile odmówiono ci przyjęcia na pokład aeroplanu, twój lot jest odwołany albo dotrzesz z ponad 3-godzinnym opóźnieniem do miejsca docelowego określonego na bilecie, możesz domagać się zadośćuczynienia. Jeżeli zaproponowano ci alternatywny lot w analogicznym czasie. Odszkodowanie odszkodowanie żarnowski lublin za opóźniony lot nie przysługuje, jeśli twój lot jest odwołany: z powodu wyjątkowych okoliczności, takich jak złe warunki atmosferyczne czy poinformowano cię o odwołaniu lotu na 2 tygodnie przed zaplanowaną datą lotu lub zaproponowano ci alternatywny lot na tej samej trasie w podobnym czasie co twój pierwotny lot.

O ile twój lot został anulowany z powodu wyjątkowych okoliczności, możesz nie mieć prawa do odszkodowania, ale przewoźnik powinien ci zaoferować wybór między: zwrotem kosztów biletów, alternatywnym środkiem transportu do punktu docelowego w możliwie najkrótszym terminie ewentualnie przeniesieniem rezerwacji na dowolną wskazaną przez ciebie datę. Nawet w wyjątkowych okolicznościach, w przypadku potrzeby linie lotnicze zobowiązane są do udzielenia ci wsparcia w czasie oczekiwania na nowy lot. To są prawa pasażera.

Author

admin