Jak odliczyc internet? Podatnik – będący osobą fizyczną, która korzysta z internetu, ma prawo odliczyć wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci. Od 2014 roku znacznemu zmniejszeniu uległa liczba osób uprawnionych do korzystania z ulgi na internet.

Z ulgi można skorzystać wyłącznie przez dwa następujące po sobie lata podatkowe. Osoby, które dotychczas nigdy nie odliczali internetu od podatku, będą mogły to zrobić dwukrotnie, w zeznaniach za 2 następujące po sobie lata podatkowe. Od podatku odliczyć można nie tylko internet, z którego korzystamy w domu, ale również ten, do którego posiadamy dostęp w telefonie komórkowym, czy za pomocą modemu np. w laptopie. Ulga na internet wynosi max. 760 zł na rok. Dowodem uprawniającym do ulgi mogą być faktury razem z dowodami zapłaty, potwierdzenia przelewu bankowego lub bankowe potwierdzenia zapłaty. Więcej na

Ulga na zakup kasy fiskalnej

kasa fiskalna

Podatnicy którzy rozpoczynają ewidencję przy użyciu kasy kasy fiskalnej mogą odzyskać maksymalną ulgę – 700 zł – nie więcej jednak niż 90% ceny zakupionej kasy. ulgę odliczyć można w składanej deklaracji VAT. Podatnicy którzy dokonują sprzedaży na rzecz os.fiz. nieprowadzących działalności gospodarczej jak i rolników ryczałtowych, którzy nie korzystają ze zwolnienia, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanych potocznie kasami fiskalnymi (). Nie używanie kas fiskalnych pociąga za sobą negatywne konsekwencje tj. obciążenie podatnika dodatkowym zobowiązaniem podatkowym – w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług za okres w którym podatnik nie stosował kasy fiskalnej.

Kasa fiskalna jednak to dość kosztowy zakup. Ceny kas rejestrujących kosztują w granicach 600 – 1 tys.

Jeżeli publikowany artykuł pochłonął Cię zupełnie, to sprawdź też inny pełen opis (https://www.domki-letniskowe.pl/), który zapewne ma nie mniej absorbujące informacje.

zł. Ustawodawca przewidział dla podatników rozpoczynających ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej możliwość częściowego zwrotu kosztów zakupu właściwego urządzenia. Mogą oni odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas fiskalnych zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, jednak nie więcej niż 700 zł.

Leasing samochodu
W jaki sposób można odliczać VAT od leasingu samochodu? Samochód wzięty w leasing daje specyficzne możliwości jeżeli chodzi o odliczanie podatku VAT. Bierze się to z faktu, że zamiast raty kredytu (bez VAT) przedsiębiorca spłaca w związku z samochodem ratę leasingową, która zawiera w sobie VAT. Oprócz tego przedsiębiorca ponosi koszty auta, takie jak wydatki na benzynę, serwis i części, które także posiadają w sobie podatek. Więcej na


Author

admin