Zobowiązania chlebodawcy wobec pracownika możemy w zasadzie podzielić na całościowe jak też szczegółowe. Wszystkie zobowiązania wypływają z regulacji prawa pracy bądź przepisów szczegółowych.

Obowiązek zatrudniania pracownika i obowiązek wypłacania osobie zatrudnionej wynagrodzenia za pracę są to dwa najistotniejsze generalne zobowiązania pracodawcy. Pracodawca zobowiązany jest angażować pracowników zgodnie z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym zatrudnionego, a także jego stanem zdrowia. Chlebodawca musi zaaranżować proces produkcyjny i zagwarantować, by przebiegał on w przyjętym porządku fabrykacji. Dokładnie wyraża się to w tym, że pracodawca ma zadanie wręczenia pracownikom: sprzętów oraz surowców niezbytecznych do wykonywania poleconej pracy, zaopatrzenia pracobiorców w odzież roboczą i zaopatrzenia pracowników w sprzęt ochronny.
kurs bhp

Autor: Baumit
Chlebodawca ma obowiązek nadto czuwać nad tym, ażeby obowiązujący w zakładzie porządek pracy był przestrzegany poprzez pracobiorców. W owym celu powinien wydać regulamin pracy oraz wszelakie wewnętrzne zarządzenia, jakie mają się temu przysłużyć. Chlebodawca musi każdemu zatrudnionemu zapewnić także tzw. kurs kurs ils BHP. Pracodawca winien udzielać pracownikom pomocy w podnoszeniu kwalifikacji. Jest to zresztą jedna z zasadniczych zasad prawa pracy. Pracodawca musi wspierać pracownika tak w kształceniu się, jak też w doskonaleniu zawodowym.

Prawo do takiej wsparcia mają w pierwszej kolejności owi zatrudnieni, jacy przez wzgląd na stanowisko jakie zajmują zobowiązani są do podnoszenia owych kwalifikacji, które już posiadają.

Author

admin