Reguła dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracobiorców będzie taka sama jak w przypadku informacji zebranych od klientów.
Musimy zawsze pamiętać, ażeby nie zbierać informacji, jakie nie są umotywowane przepisami.

konferencja

Autor: Sebastiaan ter Burg
Źródło: http://www.flickr.com
Chlebodawca z pewnością będzie mieć prawo wymagać od pracobiorcy dokładnych danych takich jak między innymi: nazwisko, imię, miejsce urodzenia, numer i seria dowodu osobistego, Pesel. Wynika to z obowiązków pracodawcy, które na niego nakłada chociażby rozporządzenie w obrębie podatków. Chlebodawca musi także zarejestrować swojego pracownika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli biznesmen zatrudnia także osoby niepełnosprawne, powinien zadbać o zbieranie danych osobowych, jakie stanowić będą umotywowanie dla beneficjów przysługujących mu z owego tytułu.
zbieranie danych osobowych

Autor: Bosc d’Anjou
Źródło: http://www.flickr.com
W jakich zamierzeniach pracodawca może spożytkować osobowe dane swoich pracowników? Na pewno może zamieścić na firmowej stronie online ich nazwisko, imię, służbowy numer telefonu ewentualnie adres e-mail. Przedsiębiorca nie musi wcale pytać swoich pracobiorców o zgodę na przedstawienie wspomnianych osobowych danych. Niemniej jednak, ażeby mógł zamieścić jakiekolwiek zdjęcie, zawsze konieczna będzie akceptacja pracobiorcy na użycie jego wizerunku. Odstępstwem jest opublikowanie fotografii zbiorowej pracowników – to nie będzie wymagać otrzymania zgody zatrudnionych osób.

Jeśli idzie o prowadzenie zbiorów osobowych informacji – chlebodawca (jako dysponent informacji osobowych) wydaje pełnomocnictwa jedynie tym pracownikom, jacy zajmują się przetwarzaniem ich. Jak widać obszarów, w których chlebodawca może przetwarzać dane swoich pracowników jest dużo.

Poszukujesz następnych wiadomości na ten intrygujący temat? Namawiamy więc do przejścia do naszej witryny. Jak to uczynić? Wejdź na łącze do strony (https://lgl-iplaw.pl/warto-wiedziec/).

Każdy z owych obszarów jest uregulowany regulacjami.


Author

admin