Każdy właściciel firmy w chwili przyjęcia pierwszej osoby na umowę o pracę, staje się pracodawcą. Moment ten, jest bardzo ważna, ponieważ jej konsekwencją jest szereg obowiązków jakie młody pracodawca musi wykonać. Wiemy wszyscy, że brak znajomości prawa szkodzi, dlatego znajomość podstawowych zagadnień wynikających z Kodeksu Pracy takich jak rozróżnianie płacy netto brutto czy udzielania urlopów pracownikom jest konieczna.

Dokumenty Pracowników – o czym trzeba pamiętać.

Zatrudniając na umowę o pracę jesteśmy zobligowani każdej osobie zakupić personalną teczkę akt osobowych. Teczka taka złożony jest z trzech części A – do której wykładamy informacje związane z okresem przed nawiązaniem stosunku pracy, część B – podczas zatrudnienia i C- po ustaniu umowy o pracę.

Prowadząc dokumentację pracowniczą pamiętajmy aby je odpowiednio zabezpieczyć, ochrona danych osobowych nakłada obowiązek na pracodawcach przechowywania dokumentów w zamykanej szafce aktowej.

Urlopy pracownicze – kilka ważnych kwestii.

Każdej osobie zatrudnionej na umowę o pracę przysługują urlopy, różne w zależności od sytuacji i celu. Najczęściej wykorzystywane są urlopy wypoczynkowe, mają one na celu regenerację sił pracownika. Na życiowe sytuacje takich jak narodziny dziecka czy śmierć kogoś z rodziny, Kodeks Pracy przewiduje urlop okolicznościowy. Jego wymiar nie został odgórnie oszacowany, należy tylko każdą taką sytuację potwierdzić odpowiednim urzędowym pismem np. z skarbówki. Kodeks Pracy umożliwia pracownikom skorzystania z urlopu na żądanie – o tym kiedy ma być od wykorzystany decyduje pracownik.

Kilka słów o zasiłkach.

Zasiłki są formą wsparcia dla osób które, są w kryzysowej sytuacji życiowej. Powodem jej może być zły stan zdrowia, który uniemożliwia podjęcie pracy albo ze względu na wiek. Pierwszą formą zasiłku dla osób niepełnosprawnych jest zasiłek pielęgnacyjny. Z zasiłku tego mogą skorzystać dzieci, które ukończyły 16 rok życia oraz osoby starsze – które ukończyły 65 lat. Zasiłek wynosi 153 zł. miesięcznie i ma obniżyć koszty opieki i pomocy w codziennej egzystencji dla osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Opublikowany tekst Ci się podoba? Zatem odwiedź serwis www, który ma zbliżone informacje na omawiany wątek – one także będą wciągające.

Kolejnym świadczeniem, o którym należy wspomnieć, jest zasiłek przedemerytalny. Należy się on tym osobom, które do dnia zakończenia umowy o pracę wynikającego z likwidacji lub upadłości pracodawcy, były zatrudnione przez czas co najmniej 6 miesięcy lub takim, które do dnia ogłoszenia upadłości prowadziły działalność gospodarczą pozarolniczą i regulowały z tego tytułu składki na ubezpieczenie społeczne.

Rodzaje umów o pracę, urlopy pracownicze, zasiłki czy świadczenia należne z tytułu opieki nad dzieckiem to tylko część z podstawowych informacji, które dotyczą nas wszystkich. Znajomość tych zagadnień jest kluczowa aby nie zagubić się w gąszczu przepisów, uzyskać należne świadczenie lub nie dać się oszukać pracodawcy.


Author

B.S.