Jest to osoba, która odpowiedzialna jest za tworzenie i nadzór polITyki w spółce w zakresie marketingu.
Przeważnie marketing manager zajmuje się opieką nad działem marketingu i prowadzeniem kampanii promocyjnych produktów albo usług.

składka

Autor: Timo Elliott
Źródło: http://www.flickr.com
Zajmuje on się również doradzaniem interesantom i opieką nad odbiorcami stałymi oraz obrotem produktów albo usług. Do obowiązków osoby pracującej na takim stanowisku trzeba również przygotowywanie umów, koordynacja wykonania takich umów a również koordynacja kreacji i tworzenia promocyjnych materiałów prasowych danych i targów. Marketing manager musi posiadać wyższe wykształcenie na wydziale zarządzania i marketingu i niezwykle dobrze znać język angielski. Musi również mieć doświadczenie z zakresu obsługiwania komputera. Osoba na tym stanowisku powinna również posiadać wiedzę w obszarze rynkowych działań i powinna mieć doświadczenie w zakresie marketingu. Dzisiaj oprócz posiadanych umiejętności marketingowych od osoby ubiegającej się o stanowisko marketing manager wymagane są również kompetencje w zakresie sprzedaży.

Jeżeli masz możliwość zdobyć inne informacje na ten wątek, to wykorzystaj to oraz kliknij na poniższy link i przeczytaj informacje.

Pracownik musi ponadto wyróżniać się predyspozycjami przywódczymi, wspaniałymi zdolnościami prezentacyjnymi i negocjacyjnymi. Powinien także wyróżniać się umiejętnością pracy w zespole, odpowiedzialnością przy wykonywanych projektach oraz samodzielnością.

marketing manager

Autor: AFGE
Źródło: http://www.flickr.com
Osoba pracująca na tym stanowisku pracuje w biurze albo w terenie. Spotyka się z kontrahentami oraz odbywa wizyty w agencjach reklamowych. Bierze również udział w działaniach reklamowych. Praca na etacie marketing manager jest pracą umysłową. Ta praca wiąże się z dużym natężeniem kontaktu z ludźmi i tu mogą wystąpić sytuacje stresujące. Czas pracy to zasadniczo osiem godzin. Kandydaci na to stanowisko powinni być w wieku od 27-33 lat.

Członek personelu na tego typu stanowisku ma okazję pogłębiania swej wiedzy na różnych szkoleniach oraz wykładach. Posiada także możliwość awansu na prezesa ds. marketingu lub na prezesa zarządzającego.

Author

admin