Osoba specjalizująca się zawodowo administrowaniem systemem Linux posiada za zadanie odpowiadać za efektywne funkcjonowanie takiego systemu operacyjnego, a również za stałą konserwację i wprowadzanie różnorodnego rodzaju zabezpieczeń technicznych w firmie.
Niezwykle istotna w tym zawodzie jest chęć stałego podnoszenia umiejętności, poznawania kolejnych technologii.

Bardzo przydatne okażą się też tego typu cechy jak sumienność, analityczne myślenie, umiejętność pracy pod presją czasu, czy umiejętność pracy grupowej. Pracownik pracujący na stanowisku administrator Linux jest specjalistą m.in.

Z pewnością przyda Ci się hiperłącze do www, jeśli intrygują Cię opracowane w tym tekście wątki. Na poniższej witrynie wyczytasz ich o wiele więcej.

w utrzymywaniu oraz zarządzaniu serwerownią, infrastrukturą wspartą o Linux, zarządzaniem infrastrukturą sieciową, rozwiązywaniem różnorodnego rodzaju problemów w odniesieniu do systemu, wsparciem technicznym użytkowników, instalowaniem, konfigurowaniem, czy utrzymywaniem scentralizowanych systemów, zapewnia im funkcjonującą dokumentację techniczną czy współpracuje z działem programistów albo webmasterami. Administrator Linux utrzymuje ponadto dostępność, funkcjonalność i stabilność systemów firmy.

administrator linux

Autor: C25 VIỆT NAM
Źródło: http://www.flickr.com
koszty

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com
Jeżeli chodzi o wymagania, to od osoby ubiegającej się o posadę na stanowisku administratora Linux, wymaga się ukończonych studiów informatycznych lub technicznych, dobrej znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym, specjalistycznej znajomości Linuxa – posiadanie właściwych uprawnień z takiego przedziału jest wielkim atutem.

Taki kandydat musi również znać problemy związane z sieciami opartymi o TCP-IP, języki skryptowe (PHP czy Python), powinien znać serwery baz danych (przykładowo Oracle, SQL, LDAP), powinien znać też oprogramowanie Apache2 ING oraz Nginx, z kolei niezwykle użyteczne może być również doświadczenie w technologii oraz usługach SMTP, LVM, SSL czy znajomość przynajmniej jednej z technologii systemów wirtualizacji.

Author

admin