Konsolidacja finansowa to proces, który bazuje na połączeniu i prezentacji sprawozdań finansowych jednostek, które składają się na grupę kapitałową. Zestawienie musi być tak skonstruowane, aby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę, obejmując konieczne wyłączenia wewnątrz grupy i korekty, a także przeliczenia na wspólną walutę.

firma - obrazek

Autor: Sebastian Schack
Źródło: http://www.flickr.com
firma - fotografia

Autor: Emiliano García-Page Sánchez
Źródło: http://www.flickr.com
firma - tableau

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com

Innymi słowami, konsolidacja finansowa polega na połączeniu sprawozdań finansowych kilku podmiotów gospodarczych, które działają oddzielnie, ale łączą je względy kapitałowe. Mowa o takim ich ukazaniu, jakby działały jako jeden podmiot. Jeśli mowa o jednym z celów, jakie niesie za sobą konsolidacja finansowa to trzeba wskazać ukazanie transferu zysków spółek, które działają w tzw. oazach podatkowych. Na dodatek dobrze jest mieć na uwadze, że wszystkie działania wykonywane są w arkuszu konsolidacyjnym. Korekta konsolidacyjna bilansu nie powinna odbijać się na równowadze bilansowej. Na dodatek, nie wolno sporządzać jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych wcześniej niż 3 miesiące od momentu przeprowadzenia konsolidacji sprawozdań finansowych. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z wprowadzenia, skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, dodatkowych informacji i objaśnień. Należy nadmienić, że małe grupy kapitałowe mają prawo prawo korporacyjne Kraków do uzyskania zwolnienia z konsolidacji.

IBM cognos BI to oprogramowanie, które umożliwia przeprowadzanie analiz oraz prezentowanie ich w bardzo dobrej formie. Dzięki niemu proces konsolidacji finansowej jest skuteczny. Szczególnie skuteczność dostrzegalna jest wtedy, gdy mamy do czynienia ze sporym rozproszeniem źródeł danych, a ponadto występują skomplikowane połączenia między podmiotami. Dzięki IBM cognos BI oszczędzamy czas.


Author

admin