Windykacja to w skrócie próba odebrania swoich należności odpowiednio do przepisów prawa na drodze sądowej lub pozasądowej. W nadziei ściągnięcia należności bardzo często zleca się zebranie długów firmom zatrudniającym fachowców w tej branży. Firma windykacyjna posiada zasób wiedzy i praktykę niezbędne do efektywnego zrealizowania udanej windykacji.

Autor: HEMMERSBACH
Windykację można prowadzić na kilka sposobów (polecamy firmę: . Najchętniej wykorzystywanym jest oczywiście windykacja polubowna , której podstawą jest pomoc w rozłożeniu i zaplanowaniu spłaty i monitorowanie działań dłużnika. W ramach tego sposobu stosuje się takie środki jak monitoring należności czy działania bezpośrednie (wywiad gospodarczy, wizyta, odbiór należności).

Bardziej radykalną formą windykacji jest windykacja sądowa, komornicza lub oklejanie samochodów firmowych kraków karna. Wyrok sądowy jest silnym bodźcem dla dłużnika do szybszej spłaty zaległości. Windykacja komornicza uwzględnia współpracę z komornikiem w celu odzyskania zaległości. Windykacja karna z kolei oznacza wszczęcie postępowania karnego przeciwko dłużnikowi.

Wiele przedsiębiorstw nie chcących tracić czasu w związku z kłopotem z regulacją długów swoich dłużników decyduje się na sprzedaż wierzytelności. Obrót wierzytelnościami jest dobrą alternatywą, z której często korzystają firmy windykacyjne. Wpisanie danych dłużnika w bazie wierzytelności stanowi co więcej dodatkowy impuls do spłaty wierzytelności.


Author

admin