Mówi się, ze pieniądze powinny na siebie zarabiać. Mogą to robić m.in. za pomocą różnych instrumentów finansowych, tego typu jak GPW, lokaty bankowe bądź fundusze inwestycyjne.

praca nad łumaczeniem

Autor: The International Federation
Źródło: http://www.flickr.com
fundusze inwestycyjne otwarte

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com
Te natomiast można by dzielić przez wzgląd na kryterium prawne albo ekonomiczne. Najpopularniejszym takim narzędziem są fundusze inwestycyjne otwarte (w skrócie FIO). Charakteryzują się one zmienną ilością uczestników i działającą w tego typu funduszach liczbą jednostek. W ramach różnych funduszy można kupić jakąkolwiek liczbę jednostek albo w wyznaczonej przez siebie chwili odsprzedać je do należytego funduszu. Te z kolei mają swoje oprocentowanie, jakie może być uzależnione od konkretnego typu funduszu. Są więc fundusze pieniężne czy też hybrydowe. Mogłyby one, ale również nie muszą wyróżniać się stałą stopą zysku (analogicznie do lokat bankowych) lub być zależne od aktualnej sytuacji gospodarczej.
oferty pracy

Autor: Doug Kerr
Źródło: http://www.flickr.com
Oznacza to, że nie każdy daje gwarancję jakiegoś zysku, jednak przy wprawnym inwestowaniu można bez większego problemu otrzymać większy zwrot z wpłaconych pieniędzy, niż z dowolnej lokaty bankowej.

Uwaga! Przygotowaliśmy dla Ciebie kolejny artykuł – a w nim istotna treść na podobny temat. Przejrzyj go koniecznie i życzymy owocnej lektury.

Uczestnikami takich funduszy mogłyby zostać tak osoby prywatne, jak i np. instytucje nie posiadające osobowości prawnej. FIO muszą zachowywać znaczną płynność finansową. Obecna wartość jednostek uczestnictwa musi być wyceniana co dzień w dni robocze oraz jest uzależniona od danego funduszu.

Istnieją zatem takie, jakie mogłyby zostać dobre dla osób początkujących, jak i takie, które są przeznaczone dla wprawnych inwestorów. Można by przykładowo założyć sobie pewien budżet i w jego granicach rozpocząć lokować środki w FIO.

Author

admin