Jakie obowiązki ma każdy pracownik?
Wyjazdy biznesowe

Jakie obowiązki ma każdy pracownik?

Zgodne rozporządzeniami Kodeksu Pracy zatrudniony jest obowiązany realizować pracę sumiennie jak też dostosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z regulacjami prawa bądź umową o pracę.
Podstawowym obowiązkiem pracobiorcy jest wykonywanie profesji wskazanego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem w sposób staranny i sumienny.